Admin > BatchProcess
Batch Process در واقع پردازش گروهی از داده‌هاست که در یک مدت زمان روی هم جمع شده و یا باید در یک مدت زمان معینی اجرا شوند.
در حالت عادی می توان برای یک یوزر به تنهایی سرویس تعریف کرد، پیام فرستاد و یا یوزر مورد نظر را Delete کرد ولی شاید زمانی نیاز باشد که شما بعضی اعمال را برای گروهی از یوزرها انجام دهید و امکان اینکه برای تک تک یوزر ها جدا این کار انجام شود هم مشکل و هم زمانبر می باشد. از همین روBatchProcessکمک می کند تا بتوانید بصورت متمرکز و یکجا تمام عملیاتی که نیاز می باشد را برای گروهی ازکاربران اعمال نمایید.
برای ورود به صفحه BatchPreccess طبق شکل زیر عمل کنید:
اگر قبل از ورود به صفحه BatchPreccess با اخطار زیر مواجه شدید نیاز می باشد به مسیرAdmin>Server>Adminرفته و آی پی سیستم خود را در قسمت مربوطه یعنی NoneBlockIP وارد نمایید و با Login مجدد به دلتاسیب، عملیات مورد نظر را انجام دهید.
بهتر است برای BatchPreccess از مرورگر Google Chorme استفاده نمایید.
بعد از ورود به صفحهBatchPreccessبا شکل زیر روبرو خواهید شد که در این صفحه فیلترهای مختلفی از انتخاب یوزر، سرویس و یاBatchPreccess های که قبلا گرفته اید وجود دارد که با انتخاب هرکدام به نتیجه ای که مورد نظر شما هست خواهید رسید.
با کلیک دکمه Next به صفحه بعد خواهید رفت که در آن می توانید یوزرهایی که یک سرویس خاص دارند و یا در یک Visp خاصی هستند را فیلتر نمایید.
ودر نهایت با زدن دکمه Do Filtering به صفحه اعمال عملیات مختلف گروهی خواهید رفت و لیست یوزرهای انتخابی شما نمایش داده خواهد شد و سپس با زدن دکمه Go to BatchProccess و با انتخاب هرکدام از گزینه ها یک عملیات جداگانه می توانید انجام دهید که در زیر توضیح داده شده است :