CRM > Brief User
Brief User در واقع یک دسترسی سریع از منوی User می باشد که می توانید اطلاعات کلی مربوط به سرویس مشترک را مشاهده کرده و فعالیت هایی مانند افزودن سرویس، افزودن اضافه ترفیک، افزودن IP Static، ثبت پرداخت و ... را در یک صفحه انجام دهید.
با توجه به اینکه موارد قابل تغییر در صفحه ی Brief User مشابه منوی User می باشد به طور خلاصه توضیحاتی را ارائه می کنیم. در کادر Lookup Username نام کاربری را وارد نمایید. مشخصات مربوط به کاربر در سمت چپ صفحه و در بخش Info قابل مشاهده و ویرایش می باشد. در سمت راست و در بخش Service And Support می توانید دسترسی سریع به مدیریت کاربر را داشته باشید. در بخش Add گزینه های مربوط به افزودن سرویس و ترافیک و IP و ... در دسترس می باشد. در بخش Commands با کلید Credit Info اطلاعات سرویس فعال کاربر و باقیمانده سرویس و ترافیک نشان داده می شود و با انتخاب کلید User Log لاگ ثبت شده مربوط به کاربر را مشاهده خواهید کرد. در صورتی که IP مشترک بلاک شده باشد با استفاده از کلید Web Unblock اقدام به رفع مشکل نمایید و در صورتی که کاربر توسط Radius بلاک شده باشد نیز از کلید Radius Unblock برای Unblock کردن کاربر استفاده کنید.