Admin > ActiveDirectory
عملیات AUTHENTICATION و AUTHORIZATION که عملیات تایید هویت کاربر بعد از زدن نام کاربری و رمز عبور انجام می شود توسط ActiveDirectory صورت می گیرد به این معنا که هنگامیکه سیستم عامل کاربران بالا می آید آنها نام کاربری و رمز تعیین شده را وارد کرده و این اطلاعات به سمت سرور اکتیو دایرکتوری مربوط به دامین رفته و در صورت صحیح بودن اطلاعات کاربری اجازه ورود کاربر به سیستم عامل خود را خواهد. در ActiveDirectory تمامی دسترسی هایی که به کاربران داده شده است توسط این سرویس اعمال می گردد و هنگام ورود کاربران اعمال می شود. به عنوان مثال مدیر شبکه اجازه اجرای برنامه را به شما نداده. این قانون هنگام ورود شما به سیستم بعد از وارد کردن رمز عبور و تایید آن بر روی سیستم شما اعمال می شود.
در دلتاسیب هم این امکان وجود دارد که شما می توانید تمام یوزر هایی را که در ActiveDirectory خود ایجاد کردید بدون نیاز به تعریف مجدد در دلتاسیب اجازه دسترسی بدهید و به آنها سرویس و سطح دسترسی های مختلف اعمال نمایید که مسیر ایجاد تنظیمات آن مانند تصویر زیر منوی Admin و زیرمنوی ActiveDirectory می باشد.
با استفاده از دکمه Add می توان یک ActiveDirectory جدید ایجاد کرد که طبق شکل زیر توضیح داده شده است:
Active Directory Name :

یک نام مناسب مشخص نمایید.

IP :

آی پی ActiveDirectory داخل شبکه خود را وارد نمایید.

GroupName :

نام گروهی را که یوزر ها در آن تعریف شده اند را مشخص نمایید. این نکته را باید در نظر بگیرید که باید در ActiveDirectory خود یک گروه به طور مثال به نام Internet ایجاد نمایید و تمام یوزرهای خود را عضو این گروه نمایید و نام آن گروه را در این قسمت وارد نمایید.

برای تکمیل سه قسمت دیگر از FileExample1,2,3 می توانید استفاده نمایید و با توجه به اطلاعات ActiveDirectory خود، کامل کنید.
BindDN,BaseDN,Filter :

اطلاعات در یک دایرکتوری در یک ساختار مانند درخت (tree) ذخیره می شوند که به آن درخت اطلاعاتی دایرکتوری (Directory Information Tree - DIT)گفته می شود و هر شی ء با یک مشخصه شناخته می شود که به آن نام متمایز (Distinguished Name - DN) گفته می شود. هر نام متمایز (DN) یک عنصر در درخت را، مشخص می کند.

که با توجه به FileExample1 ، DC=oautomation,DC=ir خود را با توجه اطلاعات ActiveDirectory خود تکمیل نمایید.