Admin > Package
در این قسمت می توان برای افزایش اعتبار هر ریسلر بسته هایی را تعریف کرد که ریسلر با خرید هر کدام از بسته های تعریف شده می تواند پنل خود را مستقیما شارژ نمایید. دسترسی به این بسته های اعتبار را می توان در تظیمات هر ریسلر مشخص کرد.
برای تعریف Package مطابق تصویر زیر به منوی Admin و زیرمنوی Package می رویم.
برای افزودن Package جدید از نوار فوقانی کلید Add را انتخاب کنید تا پنجره ی زیر باز شود.
IsEnable :

فعال یا غیر فعال بودن Package را مشخص می کند.

PackageName :

یک نام مناسب برای Package وارد کنید.

Credit :

مبلغی را که می خواهید با خرید بسته به پنل Reseller اضافه شود وارد نمایید.

Price :

مبلغی را که Reseller باید بابت خرید بسته پرداخت نماید مشخص کنید. در واقع این فیلد می توانید مبلغی پایین تر یا بیشتر و یا برابر با فیلد Credit داشته باشد. یکی از ساده ترین راه های دریافت سود برای Reseller همین است که مبلغ Price را کمتر از مبلغ Credit وارد کنید تا Reseller بیشتر از مبلغ پرداختی شارژ دریافت کند.

به عنوان مثال یک پکیج 2000000 ریالی با قیمت 1800000 ریالی ( با تخفیف 10 درصد ) تعریف می کنیم و حال یک ریسلر این پکیج را می تواند مستقیما از درگاه بانک تعریف شده در دلتاسیب خریداری کند.
بعد از تعریف بسته های لازم باید دسترسی لازم به هر بسته را برای Reseller ها مشخص کنید.
در تنظیمات هر ریسلر از مسیر منوی CRM و زیر منوی Reseller & Operators می توانیم با ورود به پنجره ی ویرایش ریسلر و در سربرگ PackageAccess دسترسی به بسته های مختلف را برای آنها فعال کنیم.
به عنوان مثال همانطور که در شکل مشخص شده است در سیستم چهار بسته ی افزایش اعتبار تعریف شده است که دو مورد ابتدایی با پنج درصد تخفیف تعریف شده است و دو مورد دوم با قیمت خودش فروخته می شود. برای ریسلر انتخاب شده به عنوان یک ریسلر که حقوق ثابتی از مجموعه دریافت می کند فقط می خواهیم دو مورد آخر را مجوز دهیم. برای این منظور فقط آن ها را علامت دار می کنیم. حال اگر این ریسلر از داخل محیط دلتاسیب اقدام به خرید آنلاین اعتبار نماید تنها می تواند دو گزینه ی انتخاب شده را مشاهده کند.