Admin > Massage
یکی از کاربردی ترین ماژول هایی که در نسخه پایه نرم افزار دلتاسیب فعال می باشد، ماژول Messageیا همان SMS می باشد که شما را قادرمی سازد در وضعیت های مختلف کاربر و همچنین در صورت خرید سرویس های مختلف، به کاربرانپیامک ارسال کنید که برای دسترسی به این قسمت مطابق شکل زیر عمل نمایید.
Admin > Massage > SMSProvider
در دلتاسیب امکان ارسال پیامک فراهم آمده تا شما بتوانید برای کاربران خود طبق قانونی که معین میکنید پیامکارسالکنید که مراحل و چگونگی ارسال پیام در ادامه توضیح داده شده است.
قبل از انجام تنظیمات نیاز است که شما مشخصات پنل SMS خود را ازیک سرویس دهنده پیامک دراختیارداشته باشید. درپنجره باز شده یک نام دلخواه برای SMSProviderName قراردهید ودرقسمت phpSendCode باید api یا کدهای وب سرویس سامانه SMSخود را دراختیار پشتیبانی قرار دهید تا کد مربوطه را وارد نمایند.
بعد از انجام مراحل فوق برای تست اینکه تنظیات درست ست شده باشدو پیامک به درستی ارسال گردد ازکلید SendSMS در نوار فوقانی به یک شماره دلخواه متنی دلخواه ارسال کنید.
برای اینکه برای تمامی کاربران ازاین SMSProvider استفاده کنیم دربالاترین سطح این پارامتر را اضافه میکنیم.برایا ین کاربه مسیر Admin و زیرمنوی Server رفته و وارد تنظیمات Param می شویم. مانند تصویر زیر:
به سربرگ Param میرویم. پارامترهایی که قبلا اضافه شده را مشاهده می کنید. برای افزودن پارامتر Notify مانند تصویر زیر دکمه ی AddParam را انتخاب کنید و گزینه ی ParamItemType را به Helper تغییر دهید و در قسمت Name از لیست کشویی SMSProviderرا انتخاب کنید و کلید Proceed را بزنید.
در مرحله بعد و در بخش EditParam مانند شکل زیر Status را در حالت Passthrough-Yes قرار داده و در کادر Name یک نام مناسب وارد کنید و در قسمت SMSProviderیکی از موارد ساخته شده را انتخاب کنید.
در نهایت با کلیک کلید Proceed پارامتر ایجاد شده برای تمام کاربران اعمال می شود.
حال اگر بخواهیم به عنوان مثال برای هر Visp یک SMSProviderخاص اعمال کنیم از منوی Admin و زیرمنوی Visp می توانیم با ورود به تنظیمات هر Visp و با استفاده از سربرگ Param این کار را انجام دهیم. همچنین افزودن پارامترهای مختلف را در پایین ترین سطح و به صورت جداگانه برای هر کاربر نیز می توانید اعمال کنید.