Admin > Nas
متناظر با هر روتری که دسترسی کاربران به اینترنت را فراهم می کند یک سرور دسترسی به شبکه یا همان Network Access Server در سیستم تعریف می شود تا دلتاسیب درخواست های آن روتر را بپذیرد و از دسترسی روتر های بیگانه جلوگیری به عمل آورد. برای تعریف NAS از منوی Admin گزینه Nas را انتخاب می کنیم.
بصورت پیش فرض یک NAS با نام default-nas در سیستم تعریف شده است.
برای افزودن مورد جدید کلید Add را از نوار فوقانی انتخاب می کنیم تا پنجره ی زیر ظاهر شود.
در قسمت IsEnable می توانیم فعال یا غیر فعال بودن یک NAS را انتخاب نماییم. نام مورد نظر برای NAS را در قسمت NasName وارد می کنیم. در قسمت NasIP آدرس آی پی روتر را تایپ می کنیم. توجه شود که این آدرس IP آدرسی است که برای دلتاسیب قابل دسترسی باشد. در قسمت NasInfoName از لیست یکی از پروفایل ها که متناسب با روتر مورد نظر می باشد را انتخاب می کنیم. و عبارتی که به عنوان Secret در روتر در نظر گرفته شده است باید در قسمت Secret وارد شود. در پایان دکمه Save را می زنیم تا اطلاعات ثبت شود.
تعریف پروفایل های NasInfo در بخش مربوطه به تفصیل توضیح داده شده است.
متناظر با NAS تعریف شده در دلتاسیب در روتر نیز باید یک RADIUS Client تعریف نماییم. در روتر میکروتیک وارد تنظیمات Radius شده و برای تعریف Radius جدید روی علامت مثبت (+) کلیک می کنیم. مطابق شکل به تعریف این مورد می پردازیم.
از قسمت بالای پنجره گزینه های مورد نیاز را انتخاب می کنیم. برای موارد PPPoE و VPN باید گزینه ی ppp و برای یوزرهای HotSpot گزینه ی hotspot را علامت گذاری می کنیم. در قسمت Address آی پی سرور دلتاسیب و در قسمت Secret همان رمزی که در مرحله ی قبل در تعریف NAS در محیط دلتاسیب برای این روتر در نظر گرفتیم را تایپ می کنیم.
پورت های Authentication Port و Accounting Port را نیز از قسمت تنظیمات Radius که در محیط دلتاسیب برای سرویس Radius دلتاسیب در نظر گرفته ایم در این قسمت مشخص می کنیم. پورت های 1812 و 1813 پورت های استاندارد برای این منظور می باشند که به صورت پیش فرض در تمامی دستگاه های میکروتیک و همین طور در داخل دلتاسیب ثبت شده اند.
مقدار Timeout مدت زمانی است که میکروتیک منتظر رسیدن جواب از سمت Radius می ماند. در ورژن 6.41 میکروتیک حداکثر مقدار 3000 میلی ثانیه در این فیلد قابل تنظیم است که پیشنهاد می گردد این گزینه را کمتر از این وارد نکنید. در ورژن های قدیمی تر میکروتیک این مقدار حداکثر تا 9000 میلی ثانیه قابل تنظیم است.
در قسمت Src.Adsdress نیز می بایست آی پی میکروتیک را وارد نماییم. در صوتی که از DMZ استفاده می شود در این قسمت آی پی مقصدِ DMZرا وارد کنیم.
در مواقعی مانند اتمام شارژ کاربران نیاز به این خواهد بود که دلتاسیب کاربری را Disconnect نماید. در این صورت می بایست در قسمت Incoming گزینه ی Accept را تیک بگذارید. در قسمت پورت نیز مقداری که در تنظیمات NAS Info در دلتاسیب تعیین کرده ایم را وارد می کنیم. به صورت پیش فرض برای میکروتیک پورت 3799 برای این منظور در نظر گرفته شده است.