Admin > Server > HTTPLog
معمولا تمام سازمان ها و شرکت هایی که خدمات اینترنت به کاربران خود ارائه می دهند موظفند log مربوط به IP و زمان ورود و خروج کاربران خود را در اختیار سازمان تنظیم قرار دهند. از همین رو در دلتاسیب امکانی فراهم آمده تا این امر برای سازمان تنظیم ایجاد گردد و به log ها دسترسی داشته باشند.
برای تنظیم این قابلیت طبق تصویر زیر به منوی Admin و زیرمنوی Server رفته و وارد تنظیمات HTTPLog می شویم.
موارد فوق به شرح زیر می باشد :
IsEnable :

فعال یا غیرفعال بودن این قابلیت را مشخص کنید.

UserName :

برای دسترسی به صفحه ی Log های ذخیره شده به یک نام کاربری نیاز دارید که در اینجا مشخص می کنید.

PassWord :

برای دسترسی به صفحه ی Log های ذخیره شده به یک رمز عبور نیاز دارید که در اینجا مشخص می کنید.

PermitIP :

آی پی هایی را که مجاز هستند به این صفحه دسترسی داشته باشند وارد می کنید. بطور مثال :

192.168.10.0/24,160.200.20.0/20,192.168.200.200/32
حال بعد از تکمیل موارد بالا برای اینکه بتوانید به صفحه ی مربوط به نمایش Log وارد شوید در مرورگر خود آدرس زیر را وارد نمایید.
https://x.x.x.x/log
دقت کنید به جای آدرس x.x.x.x باید IP دلتاسیب خود را وارد نمایید تا پنجره Login نمایش داده شود و سپس نام کاربری و رمز عبوری را که مشخص کردید وارد نمایید. بعد از آن وارد صفحه ای مانند شکل زیر خواهید شد که امکان دانلود Log های ذخیره شده را برای شما فراهم می کند.