Admin >Server > UserWebSitePasswordRecovery
فراموشی رمز عبور اشتراک توسط کاربران امری معمول است که بخش قابل توجهی از تماس های بابت پشتیبانی را شامل می شود.
دلتاسیب امکان بازیابی رمز عبور را در سایت کاربران فراهم می آورد تا مشترکین در صورت فراموشی رمز با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز رمز عبور را از طریق پیامک دریافت نمایند.
برای فعال سازی این قابلیت به مسیر Admin و زیرمنوی Serve رفته و وارد تنظیمات UserWebSitePasswordRecovery شوید.
موارد موجود در این پنجره به شرح زیر می باشد :
IsEnable :

فعال و غیر فعال بودن این امکان را مشخص می کند. در صورت فعال بودن، کاربر به هنگام ورود به سایت کاربران با تصویر زیر روبرو خواهد شد.

Yearly SMS Count Limit :

محدودیت تعداد پیامک هایی را که در طول سال برای بازیابی رمز عبور کاربر فرستاده شود را مشخص می کند.

Monthly SMS Count Limit :

محدودیت تعداد پیامک هایی را که در طول ماه برای بازیابی رمز عبور کاربر فرستاده شود را مشخص می کند.

Weekly SMS Count Limit :

محدودیت تعداد پیامک هایی را که در طول هفته برای بازیابی رمز عبور کاربر فرستاده شود را مشخص می کند.

Daily SMS Count Limit :

محدودیت تعداد پیامک هایی را که در طول روز برای بازیابی رمز عبور کاربر فرستاده شود را مشخص می کند.

Message :

متن پیامی را که می خواهید برای کاربر فرستاده شود، مشخص می کنید.

برای بازیابی رمز عبور در سایت کاربران، مشترک باید نام کاربری و شماره همراه ثبت شده در یوزر را وارد نماید و در صورت تطابق اطلاعات، رمز عبور برای کاربر پیامک خواهد شد. در صورت عدم تطابق نام کاربری یا شماره همراه با اطلاعات ثبت شده در دلتاسیب پیغام زیر برای مشترک نمایش داده می شود.