Admin > Server > WebNewUser
Web NewUser امکان ثبت نام کاربر جدید را در سایت کاربران به شما می دهد. یعنی یک کاربر بدون مراجعه حضوری به شما از طریق سایت کاربران با وارد کردن اطلاعات لازم اقدام به ثبت نام می کند و سرویسی که از قبل تعریف شده است به آن یوزر داده می شود و همچنین امکان ارسال نام کاربری و رمز عبور آن یوزر بعد از ثبت نام وجود دارد. برای فعال سازی این امکان مانند تصویر زیر وارد تنظیمات مربوط به WebNewUser از منوی Admin و زیرمنوی Server می شویم.
موارد موجود در این پنجره به شرح زیر است :
IsEnable :

فعال یا غیر فعال بودن این امکان را مشخص می کند.

درصورت فعال بودن همانند تصویر زیر در هنگام ورود کاربر به سایت کاربران لینک ثبت نام نمایش داده می شود.
SetUserNameTo :

در این قسمت می توان شماره همراه یا کد ملی را به عنوان Username در دلتاسیب بعد از ثبت نام کاربر در سایت مشخص نمود.

IsNationalCode Required :

ضرورت وارد کردن کد ملی را مشخص می کند.

SetVispTo :

مشخص می کند که بعد از ثیت نام جزو کدام Visp قرار گیرد.

SetCenterTo :

مشخص می کند که بعد از ثبت نام جزو کدام Center قرار گیرد.

SetSupporterTo :

مشخص می کند که بعد از ثبت نام جزو کدام Supporter قرار گیرد.

SetResellerTo :

مشخص می کند که بعد از ثبت نام جزء کدامReseller قرار گیرد.

SetStatusTo :

مشخص می کند که بعد از ثبت نام در کدام وضعیت قرار گیرد.

ServiceName :

سرویسی که بعد از ثبت نام کاربر می بایست به آن داده شود را مشخص می کنیم. نکته قابل ذکر برای این مورد این است که با توجه به اینکه کاربر در زمان ثبت نام امکان انتخاب سرویس را ندارد، یک سرویس ویژه با زمان و ترافیک محدود برای کاربر فعال شود تا بعد از اتصال اقدام به خرید سرویس در سایت کاربران نماید.

AfterInsertPopUp text :

پیامی را که بعد از تکمیل ثبت نام بصورتPopUp نمایش داده می شود را تعریف می کنیم.

OnDuplicatePopup text :

اگر یوزر ثبت نام شده از قبل در دلتاسیب باشد پیامی که به کاربر باید فرستاده شود را تعریف می کنیم.

AfterInsertSMS :

پیامی را که بعد از تکمیل ثبت نام برای کاربر فرستاده می شود از قبیل UserName و Password را می توان تعریف کرد.