Admin > User>Class
با استفاده از کلاس می توانیم کاربران را به کلاس های مختلف دسته بندی کنیم. این کلاس ها می توانند متداخل باشند. به عنوان مثال می توانیم کلاس Up128 را برای کاربران با سرعت بالای 128 کیلوبیت بر ثانیه در نظر بگیریم تا برای آن هایی که مدرک برای سرعت بالای 128 ارائه داده اند، سرویس های متناسب را در سایت کاربران جهت واگذاری ارائه دهیم. همچنین کلاس Students را برای دانشجویان در نظر گرفته و برای این کلاس تخفیفی را اعمال کنیم. حال یک کاربر می تواند عضو صفر، یک و یا هردو مورد از این کلاس ها باشد و از مزایای آن استفاده نماید. برای دسترسی به سربرگ Class مطابق شکل زیر عمل می کنیم.
به طور مثال در عکس زیر، پورت های ورودی به سمت کاربران را برای امنیت کاربر بسته ایم و برای کاربری که قصد راه اندازی یک وب سرور دارد و خود قادر به تامین امنیت شبکه ی خود می باشد، کافیست گزینه ی تعریف شده با نام OpenTCP80 راعلامت دار کنیم. در این صورت مطابق تعریف انجام شده در این کلاس، پورت 80 برای کاربر باز می شود.