Admin > User > Gifts
یکی از قابلیت های بسیار جالب و کاربردی دلتاسیب امکان تعریف هدیه برای کاربران است. در این بخش می توانیم هدیه تعریف نماییم که در هنگام فعال شدن سرویس و تا مدت زمان مشخص، در اختیار کاربر قرار گیرند. برای اینکار مطابق شکل زیر از منوی Admin و زیرمنوی User گزینه ی Gifts را انتخاب می کنیم.
برای ایجاد یک Gift جدید دکمه Add را از نوار فوقانی زده و با شکل زیر روبرو می شوید که هرکدام ازقسمت های آن در ادامه توضیح داده شده است:
:

GiftName :

در این قسمت یک نام یکتا برای هدیهمورد نظروارد می کنیم.

GiftISEnable :

فعال یا غیرفعال بودن هدیه مورد نظر را مشخص کنید.

GiftMode :

حالت استفاده از هدیه را مشخص می کند که به دو صورت FixedDay و MultiDay هستند که در حالت FixedDay هر زمانی که هدیه فعال شود، کاربر تا ساعت 24:00 همان روز اجازه ی استفاده از آن را دارد و در صورت عدم استفاده در ساعت 24:00 آن روز سوخت می شود و در حالت MultiDay می توان تعداد روزهایی را که می خواهید Gift بعد از استارت شدن، فعال و قابل استفاده باشد را مشخص کرد که اگر حالت FixedDay را انتخاب کنید گزینه Duration Day در فیلد بعد بصورت پیش فرض برابر یک روز قرار میگیرد و این بدین معنی است که مهلت استفاده از آن هدیه بعد از فعال شدن آن بصورت کسری از روز است و هر ساعت فعال گردد تا ساعت 12 شب مجاز به استفاده می باشد.

Duration Days :

تعداد روزهایی را که Gift بعد از استارت شدن می تواند فعال باشد را مشخص میکنیم. البته در صورت اینکهGiftModeراMultiDayانتخاب کرده باشیم.

GiftExpirationDays :

در این قسمت تعداد روز هایی را که کاربر بعد از دریافت هدیه مجاز به استفاده از آن می باشد را مشخص می کنید و در صورت عدم استفاده در مهلت مشخص شدهاین Gift خواهد سوخت.

این نکته را باید توجه کرد که اگر عدد صفر را وارد کنیم بدین معنی است که هدیه هایی را که برای سرویس های پایه تعریف کرده باشیم به هنگام انقضای سرویس سوخت میشوند و هدیه هایی را که برای سرویس ExtraCredit و سرویس Other و همچنین سرویس IP تعریف شده هیچ وقت سوخت نخواهد شد.
GiftTrafficRate :

این فیلد ضریب محاسبه ی ترافیک کاربر است. به عنوان مثال در صورتی که این فیلد مقدار 0.5 را داشته باشد مصرف کاربر نصف محاسبه خواهد شد. یعنی در صورتی که کاربر یک گیگابایت مصرف کند مقدار نیم گیگابایت از ترافیک کاربر کسر خواهد شد. در صورتی که این فیلد را برابر صفر قرار دهیم مصرف کاربر رایگان می شود.

GiftTimeRate :

این فیلد مانند فیلد قبل می باشد و برای کاربران ساعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

GiftExtraTr(MB) :

این فیلد مقدار ترافیک اضافه بر حسب مگابایت است که پس از فعال کردن هدیه در اختیار کاربر قرار می گیرد.

GiftStopOnTrFinish :

مشخص می کنید که اگر ترافیک هدیه مشترک تمام شود آیا Gift به طور خودکار متوقف شود یا خیر که در صورت انتخاب Yes به محض اتمام هدیه به صورت خودکار هدیه Stop شده و در ادامه ی استفاده از ترافیک اصلی یا اضافه ی کاربر با Rate پیش فرض کسر خواهد شد. اما در صورت انتخاب No در هنگام اتمام ترافیک هدیه، Gift همچنان تا پایان مهلت زمانی تعیین شده فعال می باشد و سپس Stop می شود. در این حالت باز هم از ترافیک اصلی یا اضافه کاربر استفاده می شود، ولی در صورتی که Rate خاصی برای هدیه مشخص کرده باشید تا پایان زمان هدیه با همان Rate کار خواهد کرد.

این امکان وجود دارد که کاربر خودش از طریق سایت کاربران در زمان دلخواه Gift را Stop کند.
GiftExtraTi(Second):

این فیلد مقدار زمان اضافه ای است که در قبال فعال سازی هدیه در اختیار کاربر قرار می گیرد.

MikrotikRateName :

اگر بخواهیم به هنگام فعال شدن هدیه برای کاربر، Rate کاربر (سرعت اینترنت) تغییر کند از این لیستMikrotikRate مورد نظر را انتخاب کرده که بعد از فعال شدن هدیه به کاربر اعمال خواهد شدو همچنین اگر نخواهیم هیچ تغییری درRate یوزر ایجاد گردد گزینه زیررا انتخاب می کنیم.

ودر آخر دکمهSaveرا زده و Gift ایجاد شده را در مرحله بعد به سرویس هایی که میخواهیم اعمال شود، اضافه خواهیم کرد.
در مثال زیر یک Gift با زمان 1 روز (24 ساعت از لحظه ی فعال شدن) و ترافیک 3 گیگ باRate مشخص 8Mbps و مهلت فعال سازی 90 روز ایجاد شده است.
برای افزودن Gift به سرویس های مورد نظر بصورت زیر عمل می کنیم
سرویس مورد نظر را از قسمت CRM>Service انتخاب کرده و به سربرگGift آن سرویس میرویم و مطابق شکل زیر AddGift را کلیک میکنیم.
از قسمت GiftName هدیه مورد نظر را که قبلا در بخش Gifts تعریف کرده بوده اید را انتخاب کنید و بعد از مشاهده مشخصات هدیه ی انتخاب شده می توان تعداد (Count) آن را که می خواهید به سرویس اضافه کنید را مشخص می کنید.
هدایایی را که به سرویس ها اضافه می کنید به محض خرید سرویس به طور خودکار به پنل مشترک اضافه می شوند و در مهلت تعیین شده می توانند استفاده نمایند و در هر صورت بعد از پایان سرویس هدایای باقیمانده سوخت می شوند.
شمادر هنگام تعریف یک سرویس پایه در سربرگInfo نوع دیگری از Gift را می توانید مشخص کنید که به محض Activeشدن آن سرویس، Gift مورد نظر هم برای کاربر فعال گردد که به آن Attached GiftName می گوییم که در شکل زیر هم مشاهده می کنید.
Gift اضافه شده در قسمت Attached GiftName بطور خودکار به محض فعال شدن سرویس پایه ی کاربر فعال خواهد شد.