Admin > User > MikrotikRate
برای تنظیم سرعت کاربران اینترنت از مفهوم MikrotikRate استفاده می کنیم. در این قسمت می خواهیم به نحوه ی تعریف و استفاده ی MikrotikRate بپردازیم. از منوی Admin زیرمنوی User گزینه ی MikrotikRate را انتخاب می کنیم. در این پنجره لیستی از MikrotikRate های تعریف شده در سیستم را مشاهده می کنیم.
به طور پیش فرض 16 مورد MikrotikRate با سرعت های مختلف از سرعت 128kb تا 16Mb تعریف شده است که سرعت آنها در تمام طول شبانه روز همان سرعت تعریف شده می باشد.
برای تعریف MikrotikRate جدید روی کلید Add کلیک کنید.
در پنجره ی باز شده در قسمت Name یک نام وارد کنید و سپس برای ساعات مختلف شبانه روز سرعت مورد نظر را انتخاب کنید. به مثال زیر توجه کنید.
مثال: به عنوان مثال یک MikrotikRate با نام 512Kbps-Nightfree تعریف می کنیم تا برای سرویس 512 شبانه رایگان اعمال نماییم. به این صورت که می خواهیم بین ساعت 2 بامداد الی 7 بامداد کاربر با سرعت ثابت 512 کیلوبیت در ثانیه و خارج از این ساعت با سرعت 512 کیلوبیت بر ثانیه که تا 3072 کیلوبیت بر ثانیه نیز باز است بتواند استفاده نماید. برای این منظور به صورت مشخص شده در تصویر عمل می کنیم.
توضیح مثال: در تصویر می بینید که ساعات 2 تا 7 صبح با مقدار 512K-Fix پر شده است. یعنی اینکه در این ساعات سرعت سرویس 512kbps خواهد بود. اما ساعات دیگر شبانه روز با مقدار 512K-Brst6 پر شده است که طبق تعریف به این معنی می باشد که سرعت 512kbps تا 6 برابر سرعت واقعی یعنی 3072kbps باز است.
اگر مقادیر قابل انتخاب در MikrotikRate های پیش فرض وجود نداشته باشد می توانید برای تعریف مورد جدید از منوی Admin و زیر منوی User و انتخاب MikrotikRateValue اقدام به تعریف مقدار مورد نظر کنید.
برای سهولت در مقدار دهی به ساعات مختلف جلوی هر ساعت یک کلید Copy می بینید که با انتخاب آن مورد تنظیم شده کپی و شده و می توانید برای ساعات دیگر Paste نمایید.
برای ویرایش یک مورد تعریف شده از قبل از نوار فوقانی روی دکمه ی Edit کلیک می کنیم. همچنین در صورتی که بخواهیم یکی از MikrotikRate های تعریف شده را پاک کنیم، پس از انتخاب آن مورد دکمه ی Delete را می زنیم. در صورتی که مورد انتخابی در هیچ سرویسی استفاده شده نباشد، پاک خواهد گردید و در غیر این صورت می بایستی ابتدا سرویس ها را باز کرده و MikrotikRate آن ها را عوض نماییم.
برای اینکه MikrotikRate تعریف شده برای کاربران اعمال شود باید موارد ایجاد شده را از سربرگ Param مربوط به سرویس یا کلServer یا Visp یا یوزر و ... اضافه نماییم.
مثال: منطقی ترین حالت اعمال MikrotikRate به کاربر این است که Rate مورد نظر را به سرویس های تعریف شده اعمال کنیم. برای این کار به منوی CRM و زیر منوی Service می رویم. سرویسی که می خواهیم MikrotikRate آن را تغییر دهیم را انتخاب و با استفاده از کلید Edit وارد پنجره ی تنظیمات سرویس می شویم. سپس به سربرگ Param رفته و مطابق تصویر زیر عمل می کنیم.
روی کلید AddParam کلیک کنید و از لیست ParamItemType گزینه ی Helper و از لیست Name گزینه ی MikrotikRate را انتخاب کنید. کلید Proceed را بزنید تا به مرحله ی بعد بروید.
در بخش EditParam از لیست Status گزینه ی Passthrough-Yes را انتخاب کنید و در قسمت Name یک نام مناسب وارد نمایید. سپس از لیست MirotikRate یکی از موارد ایجاد شده را متناسب با سرویس خود انتخاب نمایید. در پایان کلید Proceed را بزنید تا Rate مورد نظرتان به سرویس اعمال شود. با این حساب تمام افرادی که این سرویس را دارند با سرعت MikrotikRate تعیین شده کار خواهند کرد. البته چنانچه بخواهید برای کاربر خاصی با همین سرویس MikrotikRate ویژه ای اعمال کنید می توانید برای همان یوزر از سربرگ Param مربوط به پنجره ی EditUser اقدام به تعیین MikrotikRate نمایید.