Amin > Visp
برای دسته بندی کاربران در دلتاسیب از مفهوم VISP یا همان ISP مجازی استفاده می کنیم. به این صورت که برای هر ریسلر در VISP های مختلف دسترسی های مختلف قرار می دهیم. مثلا می توانیم برای یک ریسلر در یک VISP دسترسی ایجاد کاربر را نیز قرار دهیم و در VISP دیگر فقط دسترسی انجام شارژ را بدهیم.
برای مدیریت VISP های موجود در سیستم از منوی Admin گزینه ی VISP را انتخاب می کنیم. در پنجره ی باز شده لیستی از تمامی VISP های تعریف شده در سیستم نمایش داده می شود.
برای ساخت یک VISP جدید از نوار فوقانی دکمه ی Add را فشار می دهیم.
در پنجره ی باز شده در قسمت ISEnable فعال یا غیر فعال بودن VISP را انتخاب می کنیم. در قسمت VISPName یک نام برای VISP وارد می کنیم.
نام Visp پس از اینکه اطلاعات را ذخیره کردیم قابل ویرایش نمی باشد. لذا در انتخاب نام دلخواه دقت کافی را انجام دهید.
در قسمت UsernamePattern نیز می توانیم الگویی برای نام کاربری کاربران این VISP در نظر بگیریم. این گزینه می تواند برای مجموعه ی بزرگ بسیار مفید و کاربردی باشد. در حالتی که یک ریسلر دسترسی به بیشتر از یک VISP داشته باشد، انتخاب الگوی مناسب برای نام کاربری یوزرهای آن VISP ها، باعث می شود که کاربر به طور خودکار در هنگام ساخت در VISP مناسب قرار گیرد.
نحوه ی تعریف الگوی نام کاربری ها با استفاده از عبارات منظم (Regular Expressions) می باشد که در بخش مربوطه بیان شده است.
برای ویرایش یک VISP از دکمه ی Edit واقع در نوار فوقانی استفاده می کنیم.
اگر بخواهیم یک VISP را پاک کنیم پس از انتخاب آن VISP از نوار فوقانی دکمه ی Delete را فشار می دهیم. در صورتی که VISP انتخاب شده شامل هیچ کاربری نباشد، پس از فشردن دکمه تایید آن VISP پاک خواهد شد. در غیر این صورت با پیغام خطا مواجه می شویم و ابتدا می بایست تمامی کاربران آن VISP را به یک VISP دیگر انتقال دهیم و یا آن دسته از کاربران را حذف نماییم.
تعریف کمیسیون ریسلر و شارژر:
در دلتاسیب می توانیم برای ریسلر ها مبالغی را به عنوان پورسانت فروش تعیین نماییم. برای تعیین درصد پورسانت پس از ایجاد یک VISP آن را Edit می کنیم و از قسمت بالای پنجره روی دکمه ی Commission کلیک می کنیم. در پنجره ی باز شده، در سطر اول درصد پورسانت ریسلر و در سطر دوم درصد پورسانت شارژر را با قالب خواسته شده وارد نمایید. در آخرین سطر مبلغی را به عنوان حداقل مبلغ برای تغییر ریسلر خودکار یک یوزر وارد می کنیم.
برای توضیح بیشتر با ذکر یک مثال ادامه می دهیم.
مثال: همانطور که در شکل مشخص شده است برای ریسلر درصد ثابت 15 درصد (0.15) و برای شارژر درصد کمیسیون به صورت پلکانی تعریف شده است. به این صورت که تا مبلغ 1,000,000 ریال مقدار 10 درصد (0.1) و برای مازاد بر 1,000,000 ریال مقدار 20 درصد (0.2) تعریف شده است. همچنین در صورتی که ریسلری مانند R1 برای کاربران این VISP مبلغی بیشتر از 2،000،000 ریال را ثبت نماید، مالکیت این یوزر به R1 تغییر پیدا می کند و از آن پس کاربر متعلق به آن ریسلر خواهد بود.
درصدهای پلکانی مذکور برای مازاد مبلغ محاسبه می شود. یعنی در مثال قبل اگر ریسلری مبلغ 1،200،000 ریال را برای کاربری از این visp ثبت نماید، کمیسیون شارژر به ازای 1،000،000 ریال اولیه 10 درصد و به ازای 200،000 ریال مازاد بر 1،000،000 ریال 20 درصد محاسبه می گردید. یعنی به عبارتی در این مثال مبلغ کمیسیون شارژر برابر:
(1,000,000 * 10%) + (200,000 * 20%) = (100,000) + (40,000) = 140,000 Rls
می باشد. لازم به ذکر است که در محاسبات مبالغ پلکانی استاندارد این فرمول (تعلق درصد دوم به مبلغ مازاد بر پله اول) مورد استفاده قرار می گیرد. زیرا در صورتی که درصد پله دوم به تمام مبلغ تعلق می گرفت، در بعضی شرابط بخاطر یک ریال مبلغ کمیسیون به اندازه ی قابل توجهی تغییر می کرد.
درصدهای مذکور به دریافتی های ثبت شده ی ریسلر از کاربر تعلق می گیرد. یعنی در صورتی که ریسلری مبلغی را برای یک کاربر ثبت نماید، کمیسیون مذکور برای آن مبلغ محاسبه می شود. لذا در صورتی که در مثال قبل مبلغ 1،200،000 ریال، طی دو مرحله ثبت می شد، به قسمی که هر دفعه مبلغ کمتر از 1،000،000 ریال بود، درصد کمیسیون شارژر کمتر از مبلغ محاسبه شده در مثال قبل می شد. همچنین در صورتی که دو باز مبلغ 1،500،000 ریال برای یک کاربر ثبت شود، علی رغم این که مجموع این مبالغ از 2،000،000 ریال بیشتر است، ولی در قبال این دو مورد Change Reseller نمی شد. زیرا حتما باید مبلغ یک تراکنش از 2،000،000 وارد شده در سطر سوم بیشتر شود.
در صورتی که بخواهیم هیچ گاه بخاطر ثبت مبلغی توسط یک ریسلر، آن یوزر Change Reseller نشود، کافیست مقدار وارد شده در سطر سوم را عددی بسیار بزرگ مانند 9،999،999،999 وارد نماییم که مطمئنیم هیچ گاه ریسلری این مبلغ را برای کسی ثبت نمی کند.
در Change reseller ابتدا یوزر تغییر ریسلر داده می شود و سپس کمیسیون ریسلر محاسبه می شود. یعنی در صورت ثبت مبلغ بیشتر از حد تعیین شده، کمیسیون ریسلر همان تراکنش نیز به ریسلر ثبت کننده تعلق می گیرد.