CRM > ExtraCredit
برای تعریف و مدیریت سرویسهای دلتاسیب از منوی CRM گزینه Service را انتخاب می کنیم .
در این پنجره لیستی از سرویس های تعریف شده در سیستم نمایش داده می شود.
در دلتاسیب چهار نوع سرویس قابل تعریف است که در این قسمت به توضیح سرویس ExtraCredit می پردازیم:
تعریف سرویس ExtraCredit:
برای تعریف سرویسExtraCredit در پنجره ی لیست سرویس ها دکمه ی Add را می زنیم و در پنجره ی باز شده در قسمتServiceTypeگزینه یExtraCreditرا انتخاب می کنیم. گزینه های موجود در ستون سمت چپ از قبیلServiceName،Description، Price،UseOffوNumberOf Installmentو ... دقیقا مشابه سرویس Base تعریف می شود. در قسمت سمت راست دو گزینه وجود دارد. برای فیلد ExtraType می توانیم یکی از موارد الف:Traffic، ب:Time و ج:ActiveDay را انتخاب کنیم.
در صورتی که بخواهیم سرویس اضافه ترافیک تعریف کنیم مورد ترافیک را انتخاب می کنیم.
به عنوان مثال برای تعریف اضافه ترافیک به مقدار دو گیگابایت مقادیر را مانند زیر به مقدار 2048 مگابایت وارد می کنیم :
در صورتی که بخواهیم سرویس اضافه زمان تعریف کنیم مورد Time را انتخاب می کنیم. این سرویس برای مواردی استفاده می شود که می خواهید سرویس ها را به صورت ساعتی تعریف کنید که معمولا کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و سرویس ها بیشتر از نوع حجمی تعریف می شوند.
به عنوان مثال برای تعریف اضافه زمان به مقدار یک ساعت مقادیر را مانند زیر به مقدار 3600 ثانیه وارد می کنیم :
در صورتی که بخواهیم سرویس اضافه روز فعال تعریف کنیم مورد ActiveDays را انتخاب می کنیم
به عنوان مثال برای تعریف اضافه روز فعال به مقدار ده روز مقادیر را مانند زیر به مقدار 10 وارد می کنیم :
در پایان برای ذخیره ی اطلاعات دکمه ی Save را فشار می دهیم.
مثال: برای تعریف سرویس اضافه ترافیک 5 گیگابایت به مبلغ 150،000 ریال به صورت زیر عمل می کنیم:
ویرایش سرویس :
با استفاده از دکمه ی Edit موجود در نوار فوقانی پنجره ی لیست سرویس ها می توانیم سرویس های ذخیره شده از قبل را ویرایش نماییم.
با توجه به اینکه امکان به وجود آمدن اختلال در اعتبار کاربرانی که سرویس انتخاب شده را از قبل اختیار کرده اند وجود دارد، در پنجره ی ویرایش سرویس امکان ویرایش اطلاعات اعتباری سرویس وجود ندارد.
حذف سرویس :
برای پاک کردن سرویس های قدیمی از نوار فوقانی این پنجره دکمه ی Delete را فشار می دهیم. در صورتی که سرویس انتخاب شده برای هیچ کاربری Active و یا Pending نباشد پس از زن دکمه ی Yes آن سرویس پاک خواهد شد. در غیر این صورت می بایست ابتدا سرویس کاربرانی که فعال هستند را عوض کرده و سپس اقدام به پاک کردن سرویس ها نماییم.
برای مشاهده ی لیست کاربرانی که سرویس را در وضعیت Pending یا Active دارند از سربرگ Users استفاده نمایید.
کارکرد سایر سربرگ ها همانند Service Base می باشد.