CRM > Feedback
یکی از موارد مهم در سازمان ها گرفتن بازخورد از مشترکین می باشد و یکی از مشکلات جدی در سازمانها، همین نبود بازخورد است. گرفتن بازخورد صادقانه و مفید، سریع ترین روش برای بهبود و توسعۀ عملکرد در سازمان هر کسب و کار است. همیشه یک تیم کاری موفق منتظر بازخورد و نتیجه فعالیت هایش است. زیرا این بازخورد نشان می دهد که برنامه ریزی برای کار و انجام مراحل آن چقدر با موفقیت همراه بوده است.
از همین رو در دلتاسیب امکانی فراهم آمده تا بتوان بازخورد کاربران را دریافت نمود و به پیشنهادات و انتقادات کاربران پاسخ داد برای این کار ابتدا نیاز است تا امکان ثبت پیشنهادات و انتقادات را برای افراد در محیط سایت کابران فراهم آورد. لذا از مسیرAdmin > Server > WebFeedback برای فعال کردن این امکان اقدام میکنیم .
بعد از وارد شدن به محیط ویرایش WebFeedBack تنظیمات زیر را انجام میدهیم .
IsEnable :

می توان امکان ارسال Feedback را فعال یا غیرفعال کرد.

CompanyCode :

یک کد برای شرکت خود مشخص می کنید..(درصورت استفاده از Feedback برای سازمان تنظیم، کد مربوطه را در این قسمت وارد کنید )

ودر آخر دکمه save را کلیک می کنید.
بعد از انجام تنظیمات مربوطه، کاربر با وارد کردن آدرس سایت کابران و با انتخاب کردن گزینه ی سامانه انتقادات و پیشنهادات، می تواند نظرات خود را نسبت به شرکت و خدمات شما بیان کند و سپس به او یک کد رهگیری داده میشود تا با استفاده از آن بتواند پاسخ شما را دریافت کند.
حال بعد از ارسال نظرات کاربران ، شما به عنوان Admin از طریق مسیر CRM>Feedback میتوانید کلیه نظرات کاربران خود را مشاهده کرده و به آنها پاسخ دهید و با کاربران خود در ارتباط باشید .
همانطور که مشاهده می کنید پیام کاربر در حالت Waiting بوده و منتظر پاسخ شما می باشد که با انتخاب آن پیام می توانید پاسخ لازم را به کاربر بدهید.
حال کاربر با مراجعه مجدد به سامانه و با وارد کردن کدرهگیری خود پاسخ شما را دریافت خواهد کرد .