CRM > MyUser > My UserService
از این منو برای گزارش گیری از فعالیت های انجام شده توسط هر پنل استفاده می شود. شش نوع گزارش مختلف از این منو در دسترس است که به توضیح هر یک می پردازیم .
برای دریافت گزارش سرویس هایی که با پنل خودتان ثبت کرده اید از منوی CRM>My User گزینه ی My UserService را انتخاب کنید.
می توانید برای دریافت گزارش دقیق از فیلتر های متنوعی که دلتاسیب فراهم آورده استفاده نمایید.
در قسمت Please select service type می توانید مشخص کنید که می خواهید گزارش از کدام نوع سرویس را دریافت کنید. در دلتاسیب چهار نوس سرویس Base، سرویس Extra Credit، سرویس IP و سرویس Other وجود دارد که می توانید از لیست انتخاب کنید. با انتخاب هر نوع سرویس فیلتر های مربوط به همان نوع قابل تنظیم است. در صورتی که می خواهید تمام سرویس های پایه را مشاهده کنید بدون اعمال هیچ فیلتری کلید Go To Report در پایین سمت راست صفحه را کلیک کنید.
و در صورت نیاز می توانید فیلتر های مورد نیاز به ترتیب بر اساس نام کاربری های خاص، تاریخ سرویس، قیمت سرویس و نوع پرداخت را اعمال کنید.
در تصویر زیر گزارش از سرویس های پایه که توسط Admin ثبت شده را بدون اعمال فیلتر مشاهده می کنید.
حال می خواهیم گزارش کاربرانی را داشته باشیم که قیمت سرویس آنها بیش از 150000 ریال بوده و به صورت پس پرداخت ثبت شده اند. مانند تصویر زیر عمل می کنیم
در نتیجه گزارش زیر را دریافت می کنیم.
در پنجره ی فیلتر گزینه ای با عنوان Show Total Row مشاهده می کنید که در صورت فعال شدن جمع مبالغ مربوط به گزارش گرفته شده را نمایش می دهد. به عنوان مثال می خواهیم گزارشی از آی پی های ثبت شده را به همراه جمع فروش آن دریافت کنیم. مانند شکل زیر عمل می کنیم.
در نتیجه گزارش زیر را دریافت می کنیم.
CRM >My User>My UserPayment
برای دریافت گزارش کلی مربوط به پرداخت های کاربران که توسط پنل جاری ثبت شده است از مسیر CRM>MyUser گزینه ی MyUserPayment را انتخاب کنید. به دلیل شباهت این گزارش گیری با گزارش گیری قبل به طور خلاصه یک مثال می آوریم.
در این مثال می خواهیم یوزر هایی که مبلغی بیش از 100000 ریال پرداخت کرده اند و پرداخت آن ها به صورت نقدی بودن است را لیست کنیم و مجموع پرداخت ها نیز نمایش داده شود. طبق تصویر زیر عمل می کنیم.
نتیجه ی این گزارش را در تصویر زیر مشاهده کنید.
CRM > My User>My UserStatus
کلیه ی استاتوس های ثبت شده توسط پنل خودتان را می توانید از مسیر CRM>User و انتخاب گزینه My UserStatus مشاهده کنید.
فیلترهایی که در تصویر زیر مشاهده می کنید را میتوانید اعمال نمایید.
به عنوان مثال می توانید آخرین استاتوس های ثبت شده توسط پنل خودتان را با مشخص نمودن تاریخ مشاهده کنید.
CRM > My User>My UserAttachment
تمام فایل هالی پیوست شده در سربرگ Attachment مربوط به تمام کاربران در این صفحه قابل مشاهده هستند.
CRM > My User>My UserNote
کلیه های Note هایی که توسط پنل شما در سربرگ Note هر یوزر ثبت شده اند در این صفحه قابل مشاهده هستند.
CRM > My User>My UserSupportHistory
کلیه ی موارد ثبت شده جهت پشتیبانی کاربران در سربرگ Support History از منوی CRM>User در این صفحه قابل مشاهده هستند.