بازیابی رمز عبور Admin
در صورتی که پسورد Admin دلتاسیب را فراموش کرده اید، برای بازیابی پسورد مراحل زیر را انجام دهید
ابتدا با نرم افزار های Putty یا SSH با یوزر Root به سرور لاگین نمایید و سپس دستور زیر را اجرا کنید
با وارد کردن دستور فوق، پسورد 1 خواهد شد