بازیابی رمز عبور در سیستم عامل Fedora
در صورتيكه شما بعنوان كاربر root رمز عبور خود را فراموش كرده ايد، نياز به انجام مراحل زير جهت تغيير آن داريد. در اين روش شما بدون نياز به پسورد قبلي، يك رمز عبور جديد به root نسبت مي دهيد.
1- پس از اينكه سيستم روشن شد صبر كنيد تا آرم نرم افزار سيب نمايش داده شود. دراين لحظه يكي از كليدهاي جهت نما را فشار دهيد تا صفحه زير ظاهر شود.
2- جهت ويرايش اين Command ،كليد e از صفحه كليد را فشار دهيد .
3 - در اين صفحه سطر دوم را انتخاب كنيد (سطري كه با كلمه Kernel شروع ميشود.)
4- حالا كليد e را فشار دهيد تا بتوانيد سطر انتخابي را ويرايش كنيد.
5- به انتهاي سطر عبارت linux single را اضافه كنيد . دقت كنيد قبل از اين عبارت با كليد Space يك فاصله ايجاد كنيد.
6 - كليد Enter را بزنيد.
7- اكنون كليد b از صفحه كليد را فشار دهيد تا كرنل لينوكس بوت شود و شما بتوانيد در حالت Single Userكار كنيد.
8- صبر كنيد تا عمل بوت كامل شده و اعلان سيستم ظاهر شود. سپس دستور passwd را براي تغيير رمز عبور تايپ كنيد.
9- پسورد جديد را براي كاربر root وارد كنيد. در قسمت Retype مجددا همين پسورد را تايپ كنيد.
10 – از اين پس رمز عبوري كه شما وارد كرده ايد براي كاربر root در نظر گرفته ميشود. كافيست سيستم را ريست كنيد تا بتوانيد با كاربر root لاگين نماييد. پس در جلوي اعلان دستور reboot را تايپ كنيد.